SEO

Framåt med SEO!

Ta din hemsida till nästa steg. Med vår erfarenhet av SEO ser vi till att du hamnar på en position du är nöjd med.

Med en startanalys får vi en utgångspunkt och i denna startanalysen får vi också insikt i vilka sökord som är bäst att ha som mål, vad era konkurrenter placerar högt på och vart vi ska sätta vårt mål.

Det är viktigt att hålla koll på sina konkurrenters synlighet. Att övervaka konkurrenterna ger oss verktyg att jämföra synligheten och därefter fatta strategiska beslut baserat på ren fakta.

Genom att granska webbplatsens innehåll och tekniska förutsättningar så har vi en bra utgångspunkt och vi vet hur vi skall gå vidare med arbetet på hemsidan.  Vi ser över bland annat:

  • Content på sidan
  • Domänvärdet
  • Länkprofilen
  • Struktur på data
  • Meta-titlar & beskrivningar
  • Meny-strukturer
  • Prestanda
  • Sökordsanalys

SEO är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete, det krävs mycket tid att ranka högt upp på upptagna sökord.

Hur går det till när vi rankar er på Google?

Analys

En sökordsanalys görs, vi får en bra grund och koll på konkurrenters placeringar och sökord.

Optimering

Vi optimerar er sida till max och ser till att allt är i sin ordning för att kunna ranka högre på Google.

Uppföljning

Ni kan följa rankningen i realtid i er klientrapport, SEO är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete.