Villkor

KOD3 Webbyrå

 • KOD3 Webbyrå går under bolaget JPE IT AB och därför kommer nedanför att benämnas JPE IT AB (559240-5855) som företaget KOD3.
 • Information om kunder/företag lämnas aldrig ut, utan är endast till så att KOD3 Webbyrå kan utföra sina tjänster. Information lämnas endast ut om brott skett och polisen ansöker om detta enligt Sveriges rikes lagar. E-postkonversationer kan komma att sparas för båda parters skull.
 • Skadestånd kan ej begäras ut om kundens hemsida skulle ligga nere. Det är dock KOD3 Webbyrås mål att vara online dygnet runt och har just nu en upptid på över 98%.
 • Enligt  Svensk lag ingår alltid 14 dagar ångerrätt vid köp på distans för privatpersoner, tjänsten anses påbörjad när ordern har bekräftats av kund. Om ångerrätten infaller under eller efter sidan är påbörjad skall en skälig ersättning utgå i form av 25% av offertens belopp plus eventuella extra kostnader för hemsidan.
 • För uppdaterade regler se alltid detta dokument. KOD3 Webbyrå innehar F-skattsedel och bolaget är registrerad hos Bolagsverket under JPE IT AB (559240-5855)

Fakturering & Priser

 • Alla priser är i svenska kronor (SEK) och är exkl. moms.
 • Vi lämnar alltid 20 betaldagar på fakturor till alla kunder (30 dagar kan ges vid överenskommelse med kunden).
 • Fakturan skickas inte ut förrän man har godkänt slutprodukten om annat ej anges.
 • Vi har 0 kronor i faktureringsavgift.
 • Vi har 40 kronor i påminnelseavgift vid försenad betalning enligt lag.
 • Våra designförslag kontrolleras i efterhand. Man får ej tacka nej och kopiera förslaget för att vidareutveckla det på egen hand. Våra designförslag är alltid datumskyddade, och vi bekämpar stöld av design.
 • Vid utebliven betalning stänger vi, i möjlig mån, ned levererade hemsidor.
 • Vid större projekt över 10.000 kronor utgår en startavgift på 3500 kronor, detta så vi kan avgöra att ni verkligen vill köpa våra tjänster och är seriösa med ert projekt, om inget annat anges.
 • Vi förbehåller oss alltid rätten att tacka nej till jobb vid hög arbetsbelastning.
 • Våra leveranstider för att arbeta fram designförslag ligger mellan 2-8 dagar. Vid större projekt kan förseningar att förekomma.
 • All arbete utöver paketen debiteras per timme, t. ex support av hemsida, uppdateringar, extra tillägg/tillval och service. Nuvarande timpenning är 800 kronor exkl. moms. Aktuella priser står alltid på din offert och faktura.
 • Vid avbrytande av upphandling kommer faktura på 50% av offertens värde att skickas.

Domän & Webbhotell

 • Domän & Webbhotell ingår i alla våra paket och gäller 1 år om inget annat anges. Efter 1 år tillkommer kostnader för att fortsätta driva hemsidan och äga domännamnet.
 • Årskostnad efter det första året är 995 kronor exkl. moms per år.
 • Vill man ändra sina villkor för webbhotell och domän går detta att göra genom att kontakta KOD3 Webbyrå.
 • Alla domäner hanteras av KOD3 Webbyrå och går under vårt märke och företag. Du har alltid rätt till att flytta din domän och hemsida till egna servrar om man önskar detta. Ser mer info om detta under Flytt & Uppsägning av avtal.
 • För tillfället används Oderland som webbhotell till alla hemsidor skapade av KOD3. Vi måste bli kontaktade minst 3 månader innan slutdatum för 1 års kontrakt om ändringar ska göras.

Flytt & Uppsägning av avtal

 • Båda parter har rätt att säga upp avtalet rörande hemsidan och tjänster 3 månader innan avtalet avslutas. Detta innefattar servicetjänsten, uppdatering samt underhåll av hemsida.
 • Kunden har rätt att flytta hemsidan från våra servrar utan kostnad men gör så själv, annars tillkommer en flyttkostnad (se fakturering & priser) om KOD3 Webbyrå ska hjälpa till med flytten. För alla paket löper avtalen på 1 år och förnyas genom inbetalningen för webbhotell och domännamn.

SSL Certifikat

 • Ett SSL Certifikat ingår alltid i våra paket. Vi använder oss av Let’s Encrypt som är ett opensource certifikat för att hantera krypteringen av webbplatsen och dess data via SSL. Detta innebär markant ökad förtroende för en hemsida.

Serviceavtal

 • KOD3 Webbyrå tillhandahåller serviceavtal för sina kunder. Dessa serviceavtal hanterar uppdateringar för hemsidor, WordPress samt backup.
 • Alla serviceavtal betalas en månad i förhand. Det vill säga betalar du faktura med fakturadatum 1 April, betalar du för 1 maj-31 maj.
 • Alla serviceavtal sträcker sig om 12 månader i taget om ej annat kommit överens med kund via offert. Vid utebliven faktura upphör serviceavtalet.
 • Se hemsidan för mer information om vad som ingår i ditt serviceavtal

Information om tvister

 • Ingen typ av ersättning kan erhållas för förseningar av lansering eller liknande
 • Skulle projektet krävas tillägg som kräver månads eller engångskostnad så står ej vi för det. 
 • Skulle kunden, klienten eller företaget inte kunna producera korrekt data, information eller annat material som behövs för att projektet skall slutföras så erhålls ingen form av ekonomisk eller annan typ av ersättning.
 • Skulle projektet inte kunnas slutföras på grund av att KOD3 Webbyrå inte kan fullfölja sitt antagande i form av utvecklings-svårigheter så återbetalas alltid startavgiften. Ingen annan ersättning utöver återbetalningen av startavgiften betalas ut. Detta är så att du som kund kan vara helt säker på att vi alltid står för att vi kan skapa hemsidor. Vi åtar oss ej hemsidor vi ej är kapabla till att skapa.

Oförutsedda händelser

 • Vid större oförutsedda händelser som gör att KOD3 Webbyrå ej kan fullfölja sina åtagande friskrivs KOD3 Webbyrå från dessa åtaganden och projekt. KOD3 Webbyrå kan inte hållas ansvariga för händelser utom företagets kontroll. Exempel på dessa är: Strömavbrott till all dess utrustning, leveransåtaganden i tider av krig, storm eller andra naturkatastrofer samt andra händelser som lett till att produkten och tjänster inte kunnat levererats i tid, eller att servrarna inte fungerat som de skall.

GDPR

 • KOD3 Webbyrå lagrar endast e-postadresser och tillhörande information för FTP samt domäner som krävs för att genomföra vårt arbete. Vi lagrar även information för att kunna fakturera våra kunder i vårt faktureringssystem Visma eEkonomi. Du kan alltid välja att ta bort denna informationen, det kan du göra genom att maila oss på info@kodtre.se med information om vad du vill ta bort inom de svenska lagar och regler som styr bokföring och andra skattelagar. Information lagras så länge du är kund hos KOD3 Webbyrå.